Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trening umiejętności psychospołecznych

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Program warsztatów:

 • Komunikacja jako kluczowa kompetencja:
  • Na czym polega efektywna komunikacja – model F. S. von Thuna
  • Cztery poziomy komunikacji: rzeczowy, relacyjny, ujawniony, apel
  • Cztery poziomy słuchania – kwadrat komunikacji Von Thuma
  • Modele sytuacyjne
  • Wewnętrzna rodzina
  • Informacja zwrotna
 • Zrozumieć emocje – trening rozwijania świadomości emocjonalnej (IE):
  • Po co nam emocje? Rola adaptacyjna
  • Po co nam złość?
  • Regulacja emocji i ich adekwatność
  • Pozytywne emocje, kreatywność i zdolność uczenia się
  • Teoria poszerzania emocji pozytywnych według B. Fredrickson
  • Pozytywne emocje i ich wpływ na zdrowie (psychologia pozytywna Ed Diener)

Miejsce realizacji:

Szkoła ponadpodstawowa na terenie województwa podlaskiego i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:

tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

  Skip to content