Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Grow with us

Czas trwania: 48 godz. lekcyjnych

Program warsztatów z wykorzystaniem coachingu grupowego:

 • Zaprojektuj swoją karierę – życie (16 godz.):
  • Kim jestem, jak wygląda moje życie?
  • Dokąd zmierzam?
  • Jakie mam możliwości?
  • Jaką drogę wybieram? Model GROW
  • Wartości świadomość siebie
  • Marzenia to nie cele, jak projektować cele
  • Model SMART – cel realny, mierzalny, będący wyzwaniem, określony w czasie
 • Trening dobrostanu (16 godz.):
  • Moje mocne strony, poznaj siebie
  • Nastawienie ma znaczenie, nastawienie na rozwój (osobisty i zawodowy) w oparciu o opracowanie prof.
  • Caroll Dweck Psychologia Pozytywna
  • Odporność psychiczna jako kluczowa kompetencja życiowa i zawodowa
  • Optymizm i charakter (PP), jego wpływ na sukces osobisty i zawodowy
  • Trening wzmacniania emocji pozytywnych (Trening Dobrostanu)
 • Trening umiejętności psychospołecznych (16 godz.):
  • Komunikacja jako kluczowa kompetencja:
   • Na czym polega efektywna komunikacja – model F. S. von Thuna
   • Cztery poziomy komunikacji: rzeczowy, relacyjny, ujawniony, apel
   • Cztery poziomy słuchania – kwadrat komunikacji Von Thuma
   • Modele sytuacyjne
   • Wewnętrzna rodzina
   • Informacja zwrotna
  • Zrozumieć emocje – trening rozwijania świadomości emocjonalnej (IE):
   • Po co nam emocje? Rola adaptacyjna
   • Po co nam złość?
   • Regulacja emocji i ich adekwatność
   • Pozytywne emocje, kreatywność i zdolność uczenia się
   • Teoria poszerzania emocji pozytywnych według B. Fredrickson
   • Pozytywne emocje i ich wpływ na zdrowie (psychologia pozytywna Ed Diener)

 

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

  Skip to content