Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Grow with us

Czas trwania: 48 godz. lekcyjnych

Program warsztatów z wykorzystaniem coachingu grupowego:

 • Zaprojektuj swoją karierę – życie (16 godz.):
  • Kim jestem, jak wygląda moje życie?
  • Dokąd zmierzam?
  • Jakie mam możliwości?
  • Jaką drogę wybieram? Model GROW
  • Wartości świadomość siebie
  • Marzenia to nie cele, jak projektować cele
  • Model SMART – cel realny, mierzalny, będący wyzwaniem, określony w czasie
 • Trening dobrostanu (16 godz.):
  • Moje mocne strony, poznaj siebie
  • Nastawienie ma znaczenie, nastawienie na rozwój (osobisty i zawodowy) w oparciu o opracowanie prof.
  • Caroll Dweck Psychologia Pozytywna
  • Odporność psychiczna jako kluczowa kompetencja życiowa i zawodowa
  • Optymizm i charakter (PP), jego wpływ na sukces osobisty i zawodowy
  • Trening wzmacniania emocji pozytywnych (Trening Dobrostanu)
 • Trening umiejętności psychospołecznych (16 godz.):
  • Komunikacja jako kluczowa kompetencja:
   • Na czym polega efektywna komunikacja – model F. S. von Thuna
   • Cztery poziomy komunikacji: rzeczowy, relacyjny, ujawniony, apel
   • Cztery poziomy słuchania – kwadrat komunikacji Von Thuma
   • Modele sytuacyjne
   • Wewnętrzna rodzina
   • Informacja zwrotna
  • Zrozumieć emocje – trening rozwijania świadomości emocjonalnej (IE):
   • Po co nam emocje? Rola adaptacyjna
   • Po co nam złość?
   • Regulacja emocji i ich adekwatność
   • Pozytywne emocje, kreatywność i zdolność uczenia się
   • Teoria poszerzania emocji pozytywnych według B. Fredrickson
   • Pozytywne emocje i ich wpływ na zdrowie (psychologia pozytywna Ed Diener)

 

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

  Skip to content