Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mój kręgosłup w stresie

Czas trwania: 6 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

  • Charakterystyka i mechanizmy zaburzeń najczęstszych odwracalnych zespołów czynnościowych narządu ruchu (stawów kręgosłupa i kończyn, równowaga statyczna stawów i mięśni)
  • Zespoły przeciążeniowe kręgosłupa i miednicy
  • Zespoły psychogenne
  • Autodiagnoza i autoterapia (warsztaty umiejętności praktycznych)
  • Profilaktyka wtórna bólów i dolegliwości odkręgosłupowych

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

    Skip to content