Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pierwsza pomoc dzieciom

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Różnice w budowie dziecka a dorosłego
 • Łańcuch przeżycia u dzieci. Przyczyny stanów zagrożenia życia
 • Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Ocena stanu poszkodowanego dziecka i niemowlęcia
 • Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa u dzieci i niemowląt
 • Pozycja bezpieczna
 • Postępowanie podczas napadu drgawek
 • Zakrztuszenie u dziecka i niemowlęcia. RKO u dzieci po zakrztuszeniu
 • Gorączka u dziecka i niemowlęcia
 • Ostra reakcja alergiczna
 • Urazy: rany, złamania, ukąszenia

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

  Skip to content