Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pierwsza pomoc w stanach nagłych i zagrożeniach życia

Czas trwania: 8 godz. lekcyjnych

Program szkolenia:

  • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
  • Bezpieczeństwo ratownika. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
  • Ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy (AVPU i ABC, wywiad ratowniczy)
  • Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (RKO)
  • Pozycja bezpieczna. Postępowanie z poszkodowanym przytomnym oraz nieprzytomnym
  • Postępowanie w stanach nagłych i zagrożenia życia: zawał serca, udar mózgu, zakrztuszenie, drgawki, duszność, ból w klatce piersiowej, ból głowy, ból brzucha, zatrucia, krwotok z nosa.
  • Urazy – krwotoki, złamania, zwichnięcia
  • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Miejsce realizacji:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa i/lub forma zdalna.

Sposób zgłoszenia:

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy przesłać skan wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl
Następnie po otrzymaniu informacji z biura projektu o zakwalifikowaniu się do projektu, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) należy przesłać skan wypełnionych i czytelnie podpisanych dokumentów: umowy i oświadczenia, dostępnych na tej stronie internetowej.

W ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, oryginały dokumentów należy wysłać zwykłą pocztą (lub złożyć w biurze projektu) na adres: Wyższa Szkoła Rehabilitacji, ul. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa, pokój nr 10.

Kontakt:
tel. 22 535 01 56
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

Pliki do pobrania:

GDPR

    Skip to content