Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rekrutacja WSR 2022/2023

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 ruszyła 09 maja 2022r!
Nie zwlekaj – zapisz się już dziś !

Wystarczy, że zarejestrujesz się
na wybrany kierunek studiów
w dniach 01.07 – 04.07.2022r.
Dowiedz się więcej >> WPISOWE 0 zł
TRENER PERSONALNY Dowiedz się więcej >> ZDROWIE PUBLICZNE
STUDIA II STOPNIA
Dowiedz się więcej
FIZJOTERAPIA STUDIA
JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Dowiedz się więcej
DIETETYKA II STOPNIA Dowiedz się więcej Wyjątkowy nabór! RATOWNICTWO MEDYCZNE Dowiedz się więcej DIETETYKA I STOPNIA Dowiedz się więcej PSYCHOLOGIA MEDYCZNA Dowiedz się więcej

II Psychology Day WSR

Startujemy w piątek 10 czerwca o godz. 18.00! Zapraszamy po raz II na bezpłatne wydarzenie edukacyjne, tym razem poświęcone neuropsychologii. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z neuropsychologią oraz zaburzeniami neurorozwojowymi oraz terapii, leczenia i wspierania pacjentów i ich rodzin.
Dowiedz się więcej >>

Dzień Otwarty Ratownictwa Medycznego

>> Zastanawiasz się co robić po maturze? >> Myślisz o nowym zawodzie? >> Jesteś ciekaw na czym polega praca ratownika medycznego? >> Zastanawiasz się jakie są perspektywy zawodowe dla absolwenta kierunku ratownik medyczny?
Dowiedz się więcej >>

Dzień Otwarty Dietetyki

 Zastanawiasz się co robić po maturze? Myślisz o nowym zawodzie? Jesteś ciekaw na czym polega praca dietetyka?  Zastanawiasz się jakie są perspektywy zawodowe dla absolwenta kierunku dietetyka?
Dowiedz się więcej >>

NOWY KIERUNEK

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia.
Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Nowatorski program, przyszłościowe kierunki studiów, rozbudowana i nowoczesna baza dydaktyczna, a także ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe w najbardziej renomowanych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach – pozwalają zdobyć unikalne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

Absolwenci WSR znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, oddziały ratunkowe, kliniki prywatne, sanatoria, etc.), placówkach oświatowych, gabinetach lekarskich, ośrodkach badawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szkołach wyższych, placówkach sportowych, hospicjach, domach opieki, ośrodkach sportowych, gabinetach lekarskich, SPA & Wellness, klubach fitness, klinikach medycyny estetycznej, coachingu, a także szeroko-rozumianej prywatnej praktyce.

Wielu absolwentów WSR znalazło również zatrudnienie w naszej Uczelni jako wykładowcy, pracownicy administracji oraz podmiotach WSR takich jak Centrum Szkoleń WSR, Centrum Rehabilitacji ACTIV, Klub REHAB WSR, Żłobki Senso-ludki.

Dietetyka I i II stopnia

Dietetyka I i II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie  do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej.
Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest Uczelnią inną niż wszystkie – pomocną, dostępną, otwartą, sprzyjającą rozwojowi pasji i promującą ciekawe projekty. Tworzymy zgraną społeczność akademicką, gdzie każdy jest szanowany, nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, a inicjatywy studenckie są wspierane przez Władze Uczelni. Dobre wyniki w nauce nagradzamy atrakcyjnymi stypendiami, które również przyznajemy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Koła naukowe, sekcje sportowe, wystawy, wernisaże, koncerty, klub REHAB WSR – to działalność wzbogacająca ofertę dydaktyczną i kształtująca życie studenckie.

Prezentujemy zdrowy sposób myślenia o edukacji zgodny z wyzwaniami współczesności. Oprócz teorii i praktyki nauczamy także miękkich umiejętności, takich jak rozmowa z Pacjentem, holistyczne podejście czy empatia międzyludzka. Przygotowujemy do życia w „nowym świecie”, a poprzez synergię działań i wysoką elastyczność, możemy dawać Studentom „więcej za mniej”, czyli solidne wykształcenie w korzystnej cenie.

Psychologia medyczna

Jako jedyni w Polsce prowadzimy kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA, który łączy dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada on na potrzeby współczesnego społeczeństwa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób rozpoczynających studia.

Dbamy także o wysoki stopień umiędzynarodowienia – wielu Studentów i Wykładowców WSR bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego poznają proces kształcenia i specyfikę zawodu w innych krajach europejskich, miejscową kulturę, czy szkolą języki. Intensywnie współpracujemy także z otoczeniem zewnętrznym, z instytucjami publicznymi i rządowymi, realizujemy projekty unijne, a nasi Profesorowie często goszczą w roli ekspertów w mass-mediach.

Podczas edukacji szkolimy również Studentów do przyszłej pracy zawodowej, a po jej zakończeniu pomagamy w kontakcie z potencjalnymi pracodawcami. Dyplom WSR ułatwia zatrudnienie w swoim zawodzie w Polsce i na świecie, a jego posiadacze są poszukiwani na rynku pracy, co zapewnia stabilizacjębezpieczeństwo i satysfakcję zawodową.

Ratownictwo medyczne

W ramach wieloletniej tradycji  Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym. Te doświadczenia przenieśliśmy  na poziom studiów wyższych i przekazujemy naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE.

W trakcie nauki na WSR skorzystasz z nowoczesnych technologii takich jak Sala Symulacji Medycznej,  druk 3D i aplikację wirtualnej rzeczywistości VR. Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji.

Dajemy Wam szeroki wachlarz możliwości, jeśli wybierzecie WSR – ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI, zyskacie rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, a także zdobędziecie unikalne umiejętności. Kreujemy liderów ukierunkowanych na sukces w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, radzących sobie w trudnych sytuacjach, którzy jednocześnie są bliscy drugiemu człowiekowi – w myśl motta Uczelni „Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, dlaczego WSR jest tak wyjątkowa, kliknijcie na link >>>

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest Uczelnią inną niż wszystkie – pomocną, dostępną, otwartą, sprzyjającą rozwojowi pasji i promującą ciekawe projekty. Tworzymy zgraną społeczność akademicką, gdzie każdy jest szanowany, nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, a inicjatywy studenckie są wspierane przez Władze Uczelni. Dobre wyniki w nauce nagradzamy atrakcyjnymi stypendiami, które również przyznajemy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Koła naukowe, sekcje sportowe, wystawy, wernisaże, koncerty, klub REHAB WSR – to działalność wzbogacająca ofertę dydaktyczną i kształtująca życie studenckie.

Prezentujemy zdrowy sposób myślenia o edukacji zgodny z wyzwaniami współczesności. Oprócz teorii i praktyki nauczamy także miękkich umiejętności, takich jak rozmowa z Pacjentem, holistyczne podejście czy empatia międzyludzka. Przygotowujemy do życia w „nowym świecie”, a poprzez synergię działań i wysoką elastyczność, możemy dawać Studentom „więcej za mniej”, czyli solidne wykształcenie w korzystnej cenie.

GDPR

    Skip to content