Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Relacja z obozu zimowego dla studentów ratownictwa medycznego w Twierdzy Modlin [20-21.02.2021]

Twierdza Modlin – absolutnie niezwykłe i fascynujące pod każdym względem miejsce była przez dwa dni odkrywana przez naszych studentów ratownictwa medycznego. Odbyły się w niej zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego. Ratownicy działali na dziedzińcu twierdzy, w jej podziemiach, na wysokości oraz na skutej lodem Narwi płynącej u podnóża murów. Pora roku i sprzyjająca pogoda pozwoliła na zorganizowanie zimowej wersji zajęć.

Studenci poznawali zasady organizacji ratownictwa specjalistycznego, a w szczególności: górskiego, wysokościowego, poszukiwawczego (terenowego, gruzowiskowego i lawinowego). Realizując poszczególne zadania udzielali pomocy poszkodowanym w środowisku trudnym, uczyli się współpracować z ratownikami specjalistycznymi różnych jednostek.

Na krótki czas Twierdza Modlin stała się dla ratowników Fortem Boyard ????

ZADANIE – Łączność w ratownictwie
Krótkie warsztaty z użyciem radiotelefonów przygotowujące do pracy z radiem w przyszłości. W zadaniach drużynowych w ciągu dnia studenci będą korzystać z radiołączności. Zadanie to przybliży techniczne aspekty radiotelefonów jak i zasady wykorzystywania i porozumiewania się.

ZADANIE Ratownictwo wysokościowe
Studenci będą mieli możliwość samodzielnego zjechania na linie – po wcześniejszym zapoznaniu i oswojeniu ze sprzętem, przy pełnej asekuracji i w obecności doświadczonych instruktorów. Osoby, które nie będą chciały zjechać samodzielnie będą mogły zostać opuszczone, tak jakby to mogło mieć miejsce w realnym działaniu. Po zjechaniu na dół przystępują do działania z pacjentem w NZK. (BLS AED)

ZADANIE – Gruzowisko
Zadanie z wykorzystaniem ratowniczych psów o specjalności gruzowiskowej. Studenci po dotarciu na miejsce dowiadują się o zawaleniu kamienicy, w której znajdowali się ludzie. Do akcji wkraczają strażacy z psami w celu zlokalizowania potencjalnych poszkodowanych. Po
oznaczeniu przez psa miejsca, z którego wydobywa się najsilniejszy zapach, następuje odsłonięcie poszkodowanego przez Strażaków GPR.
Następnie studenci jako zespół medyczny na miejscu zdarzenia mają przeprowadzić ewakuację pacjenta z uwzględnieniem: ABC, szybkie badania urazowe, zabezpieczenie drobnych urazów. A to wszystko w realistycznym ogromnym hałasie i kurzu.

ZADANIE – Pożary – Komora dymowa
Studenci odbędą przeszkolenie połączone z ćwiczeniem w bezpiecznej komorze zadymieniowej jak postępować w sytuacji wystąpienia pożaru. Elementem medycznym będzie ewakuacja i udzielenie pomocy poszkodowanym zatrutym tlenkiem węgla.

ZADANIE – Deprywacja motosensoryczna
Korzystając z protokołu szkoleniowego zaczerpniętego ze szkolenia wojskowego i przystosowanego do szkolenia ratowników studenci będą musieli się zmierzyć z działaniem w sytuacji częściowego ograniczenia sprawności zmysłowej i ruchowej. Za pomocą zestawu specjalnych urządzeń i sprzętów losowo zostaną studentom ograniczone możliwości korzystania z własnych kończyn i zmysłów. W zespołach gdzie część osób “nie widzi”, część “nie słyszy” a część “nie ma dominującej ręki” będą musieli udzielać podstawowych czynności medycznych jak BLS czy ewakuacja. Ćwiczenie niebywale rozwija wewnętrznie zmuszając mózg do niecodziennej adaptacji i niezwykłej koncentracji a jednocześnie doskonale rozwija umiejętności współpracy w grupie i świetnie wzmacnia więzi i zaufanie wzajemne członków zespołu.

ZADANIE Ratownictwo lawinowe
Studenci zapoznają się z zestawem górskiego ABC i przechodzą podstawowe przeszkolenie w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo w górach. Następnie uczestniczą w przeszkoleniu w zakresie przeszukania lawiniska z użyciem detektorów. Całość zakończona jest ćwiczeniem z ewakuacji poszkodowanego w terenie górskim.

ZADANIE Ambulatorium wysokogórskie
Studenci zapoznają się z podstawami medycyny wysokogórskiej w specjalnie w tym celu rozstawionym namiocie ambulatorium projektu Bezpieczny Kazbek, który każdego sezonu działa na wysokości 3650 m. Nastąpi omówienie używanego sprzętu medycznego i charakterystyki działań ratowniczych na dużych wysokościach
Ćwiczenie medyczne: Poszkodowany z chorobą wysokościową – udzielenie podstawowej pomocy.

ZADANIE Ratownictwo lodowe
Studenci mogli przećwiczyć techniki wydostawania się spod lodu przy nagłym wpadnięciu do wody. Spacer ze spakowanym plecakiem po skutej lodem Narwi do momentu załamania się lodu, a następnie próba wydostania się na brzeg.

ZADANIE Hipotermia w praktyce
Zadanie mające na celu przybliżenie stanu hipotermii oraz zaznajomienie studentów z praktyczną stroną objawów, diagnostyki i postępowania. Omówione zostaną sprzęt i taktyka działań w warunkach ratownictwa specjalistycznego.

——
Fotorelacja zrealizowana przez Tomasza Antoniszyna.
Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obozu zimowego dla studentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

GDPR

    Skip to content