Ogłoszenia

Среда, 01 февраля 2017 10:03

Wnioski o przyznanie Nagrody Rektora można składać do 28.02.2017r.

Wnioski należy złożyć do Kierownika Katedry lub Prodziekana d/s Nauki – dr Marka Łyp.

Wnioski i Regulamin Przyznawania Nagrody Rektora dostępne są u Kierownika Rektoratu – Hanna Nowak.