Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Standardy kształcenia na kierunku fizjoterapia i ratownictwo medyczne

21 sierpnia 2019r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu m.in. fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Oznacza to, że studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020 będą mieli opracowane programy kształcenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w w/w Rozporządzeniu.

Pobierz rozporządzenie >>>

GDPR

    Skip to content