Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Studenckie Koła Naukowe

Zapraszamy Studentów do brania udziału w Studenckim Kole Naukowym,

Studenckie Koło Naukowe stanowi w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie dobrowolną i zarazem podstawową formę aktywności naukowej młodzieży akademickiej.

Cele działania Studenckiego Koła Naukowego:

 • rozbudzanie i zaspakajanie twórczych aspiracji studentów,
 • motywowanie· studentów do kontynuowania dalszej nauki na studiach magisterskich,
 • promowanie oryginalnych osiągnięć naukowych studentów WSR w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze,
 • nabywanie umiejętności organizatorskich.

Cele będą realizowane przez:

 • organizowanie zebrań naukowych i seminariów,
 • organizowanie i przeprowadzanie spotkań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez udział w konferencjach naukowych, a zwłaszcza w konferencjach studenckiego ruchu naukowego.

Studenckie koła naukowe:

KIERUNEK DIETETYKA

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Iwonę Stanisławską
  e-mail: iwonabiol@wp.pl

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez mgr Pawła Świniarskiego
  e-mail: pawelswiniarski@gmail.com

KIERUNEK PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Elżbietę Trylińską – Tekielską
  e-mail etek@poczta.onet.pl

 

GDPR

  Skip to content