Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Studenckie Koła Naukowe

Zapraszamy Studentów do brania udziału w Studenckim Kole Naukowym,

Studenckie Koło Naukowe stanowi w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie dobrowolną i zarazem podstawową formę aktywności naukowej młodzieży akademickiej.

Cele działania Studenckiego Koła Naukowego:

 • rozbudzanie i zaspakajanie twórczych aspiracji studentów,
 • motywowanie· studentów do kontynuowania dalszej nauki na studiach magisterskich,
 • promowanie oryginalnych osiągnięć naukowych studentów WSR w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze,
 • nabywanie umiejętności organizatorskich.

Cele będą realizowane przez:

 • organizowanie zebrań naukowych i seminariów,
 • organizowanie i przeprowadzanie spotkań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • popularyzowanie własnych osiągnięć naukowych przez udział w konferencjach naukowych, a zwłaszcza w konferencjach studenckiego ruchu naukowego.

Studenckie koła naukowe:

KIERUNEK DIETETYKA

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Iwonę Stanisławską
  e-mail: iwonabiol@wp.pl

KIERUNEK FIZJOTERAPIA

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Sławomira Grzeszczyka
  e-mail: sgrzeszczyk@onet.pl

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez mgr Pawła Świniarskiego
  e-mail: pawelswiniarski@gmail.com

KIERUNEK PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

 1. Naukowe koło studenckie prowadzone przez dr Elżbietę Trylińską – Tekielską
  e-mail etek@poczta.onet.pl

 

GDPR

  Skip to content