Studenckie Koło Naukowe zajmuje się tematyką badań związanych z rozwojem fizjoterapii

Realizujemy obecnie projekt związany z oceną stanu wiedzy oraz praktycznego zastosowania treningu oporowego wśród fizjoterapeutów pracujących na oddziałach kardiologii w Warszawie.

Pracujemy nad badaniem związanym z komputerową analizą ruchu w rehabilitacji.

Osoby zainteresowane rozwojem fizjoterapii, realizacją własnych i wspólnych projektów badań proszone są o kontakt mailowy – wsrskn@interia.pl

Polecamy Państwu jednocześnie zapoznanie się z wybranymi czasopismami, których publikacje wywierają istotny wpływ na rozwój fizjoterapii:

1. Kardiologia Polska
http://ojs.kardiologiapolska.pl/kp/issue/current

2. Journal of strength and conditioning research
http://journals.lww.com/nsca-jscr/pages/currenttoc.aspx

3. Journal of cardiopulmonary rehabilitation & prevention
http://journals.lww.com/jcrjournal/pages/currenttoc.aspx

4. Archives of physical medicine and rehabilitation
http://www.archives-pmr.org/inpress

GDPR

    Skip to content