Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Praktyczna psychologia sportu – studia podyplomowe

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Pracujesz ze sportowcami lub osobami traktującymi aktywność fizyczną rekreacyjnie?
 • Jesteś rodzicem zawodnika/czki?
 • Chcesz zaszczepiać u dzieci i młodzieży pasję do aktywności fizycznej – w czasie szkolnych zajęć, w trakcie letnich i zimowych kolonii, obozów?
 • Chcesz prowadzić zajęcia fizyczne dla seniorów i wspierać ich w dbaniu o formę i sprawność na długie lata?
 • Chcesz poszerzyć swoje kompetencje, aby móc holistycznie wspierać psychicznie swoich podopiecznych, klientów, uczniów w osiąganiu celów treningowych?
 • Chcesz szerzyć wiedzę o zdrowej rywalizacji, sposobach na odnajdywanie wewnętrznej motywacji na drodze do osiągania celów – nie tylko w sporcie, ale i rozwoju osobistym?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/ TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

 CEL STUDIÓW 

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Program studiów podyplomowych na kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU pozwala absolwentom w ich pracy zawodowej i rozwoju osobistym na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji psychospołecznych.

PROFIL STUDENTA

Kandydaci na studia o kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU to, między innymi:

 • trenerzy sportowi,
 • zawodnicy,
 • rodzice zawodników,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • instruktorzy sportu i pokrewnych dyscyplin (taniec, pilates, itd.)
 • fizjoterapeuci,
 • masażyści,
 • trenerzy personalni.

JAKIE KOMPETENCJE MA ABSOLWENT KIERUNKU: PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU

Absolwent tego kierunku będzie potrafił skutecznie motywować swoich podopiecznych do regularnych treningów i realizacji założonych celów. Dzięki wiedzy psychologicznej i znajomości technik motywacyjnych, będzie w stanie pomagać zawodnikom, drużynom, jak i osobom, które traktują dyscypliny sportowe i pokrewne (np. taniec, jazda konna, zajęcia body&mind) jako rekreację.

Istotną kompetencją absolwenta kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU będzie wspieranie podopiecznych w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z uczestniczeniem w zawodach. Oferowane im przez niego wsparcie będzie bardzo istotne w realizowaniu przez nich celów treningowych. Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą absolwentom uczyć wytrwałości na drodze do celów treningowych i zawodniczych oraz znajdowania wewnętrznej motywacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK STUDIÓW: PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

 • Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja online i przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

REALIZACJA STUDIÓW

 • Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 255 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie praktycznej, wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej. Zajęcia odbywają się w weekendy.

W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

WARUNKI ZALICZENIA I DYPLOM

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

*[Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń].

Czas trwania:

 • 1 rok (2semestry)
Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Praktyczna psychologia sportu100 zł85 zł4500zł
2x2500zł
10x550zł

GDPR

  Skip to content