Trener personalny

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla ciebie

 • Kochasz aktywność fizyczną? Wiesz, jak ważny jest jej wpływ na zdrowie, formę i dobre samopoczucie?
 • Zdajesz sobie z tego sprawę, że odpowiednie przygotowanie pozwala osiągać indywidualne cele zawodnicze i te dotyczące wydolności, elastyczności, zgrabnej sylwetki i innych podobnych celów?
 • Wiesz, że budowanie i podtrzymywanie motywacji do regularnych treningów jest sprawą bardzo indywidualną i wymaga wyznaczania realistycznych celów i regularnej pracy?
 • Rozważasz podjęcie pracy jako trener personalny klubie fitness, ośrodku sportowym, centrum zdrowia itp. lub w ramach indywidualnej praktyki/działalności?
 • Chcesz uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

Cel studiów

Celem tego kierunku jest teoretyczne i przede wszystkim praktyczne wykształcenie trenerów personalnych, kompetentnych na tyle, aby móc w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo oraz realne efekty współpracy ze swoimi klientami/pacjentami. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą przyszłym trenerom personalnym na pracę w zakresie ukierunkowanej na cel aktywności fizycznej z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Program studiów podyplomowych na kierunku TRENER PERSONALNY uwzględnia zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikacji oraz technik motywacyjnych, niezbędnych w efektywnej pracy z klientem.

Dlaczego warto studiować na kierunku: Trener Personalny

 • Po ukończeniu studiów staniesz się dyplomowanym trenerem personalnym, który zdobył wykształcenie i odbył praktyki na prestiżowej uczelni. Tak kompleksowych studiów nie zastąpi żaden, nawet najlepszy kurs.
 • Uczysz się od najlepszych. Zajęcia prowadzone są przez wybitną kadrę praktyków, którzy od wielu lat działają z sukcesami na rynku fizjoterapii, fitness, przygotowania motorycznego w sporcie zawodowym i amatorskim oraz poradnictwa z zakresu dietetyki i treningu mentalnego.
 • Praktyki odbywają się pod okiem najlepszych trenerów w polsce
 • Program studiów został oparty na Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji Programowej dla procesu Treningu Personalnego. Dzięki temu absolwenci otrzymują uprawnienia polskich i europejskich instytucji akredytujących (Ministerstwo Sportu, PZTP, Europe Activ, ereps, Reps).
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w klubie klubie TI Health Club – u lidera na polskim rynku.
 • Możliwość zatrudnienia? Dlaczego nie! Dla wyróżniających się słuchaczy, klub TI Helth Club nie wyklucza propozycji stałej współpracy.

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku: Trener Personalny

Absolwent tego kierunku posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania i realizacji procesu treningu personalnego osób, które chcą zadbać o formę fizyczną, osiągnąć i utrzymać prawidłową masę ciała, wymodelować sylwetkę, rozwinąć lub utrzymać formę fizyczną. 

Trener personalny, będący absolwentem naszej uczelni potrafi zdiagnozować potrzeby i możliwości klienta/pacjenta, przygotowuje plan treningowy a także organizuje proces treningowy i prowadzi wszelkie jednostki treningowe. Wspomaga uczestników w osiąganiu założonych celów treningowych, stosując sprawdzone i bezpieczne techniki motywacyjne.

Profesjonalny trener personalny zachęca uczestników systemu treningowego procesu treningowego do systematycznej aktywności fizycznej, a także wdraża uczestników do prozdrowotnego trybu życia. Jest przyjazny i wspierający.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku TRENER PERSONALNY to, między innymi:

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,
 • animatorzy turystyki i rekreacji ruchowej,
 • fizjoterapeuci,
 • osoby z przygotowaniem pedagogicznym,
 • osoby wykonujące zadania trenera personalnego w klubach fitness, ośrodkach sportowych, centrach zdrowia itp. lub w ramach własnej działalności, które chcą uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji i pogłębić wiedzę przydatną w tym zawodzie.

Warunki przyjęcia na kierunek studiów: Trener Personalny

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja online i przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Realizacja studiów

Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 222 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie głównie praktycznej, ale także wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej.

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, a także akredytacje następujących ośrodków:

 • Polski Związek Trenerów Personalnych  
 • Europe Activ  
 • EREPS (European Register of Exercise Professionals)  
 • REPs Polska (członek  ICREPs  – Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs)  

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

 

Akredytacje

GDPR

  Skip to content