Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Trener personalny

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla ciebie

 • Kochasz aktywność fizyczną? Wiesz, jak ważny jest jej wpływ na zdrowie, formę i dobre samopoczucie?
 • Zdajesz sobie z tego sprawę, że odpowiednie przygotowanie pozwala osiągać indywidualne cele zawodnicze i te dotyczące wydolności, elastyczności, zgrabnej sylwetki i innych podobnych celów?
 • Wiesz, że budowanie i podtrzymywanie motywacji do regularnych treningów jest sprawą bardzo indywidualną i wymaga wyznaczania realistycznych celów i regularnej pracy?
 • Rozważasz podjęcie pracy jako trener personalny klubie fitness, ośrodku sportowym, centrum zdrowia itp. lub w ramach indywidualnej praktyki/działalności?
 • Chcesz uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

Cel studiów

Celem tego kierunku jest teoretyczne i przede wszystkim praktyczne wykształcenie trenerów personalnych, kompetentnych na tyle, aby móc w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo oraz realne efekty współpracy ze swoimi klientami/pacjentami. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą przyszłym trenerom personalnym na pracę w zakresie ukierunkowanej na cel aktywności fizycznej z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Program studiów podyplomowych na kierunku TRENER PERSONALNY uwzględnia zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikacji oraz technik motywacyjnych, niezbędnych w efektywnej pracy z klientem.

Dlaczego warto studiować na kierunku: Trener Personalny

 • Po ukończeniu studiów staniesz się dyplomowanym trenerem personalnym, który zdobył wykształcenie i odbył praktyki na prestiżowej uczelni. Tak kompleksowych studiów nie zastąpi żaden, nawet najlepszy kurs.
 • Uczysz się od najlepszych. Zajęcia prowadzone są przez wybitną kadrę praktyków, którzy od wielu lat działają z sukcesami na rynku fizjoterapii, fitness, przygotowania motorycznego w sporcie zawodowym i amatorskim oraz poradnictwa z zakresu dietetyki i treningu mentalnego.
 • Praktyki odbywają się pod okiem najlepszych trenerów w polsce
 • Program studiów został oparty na Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji Programowej dla procesu Treningu Personalnego. Dzięki temu absolwenci otrzymują uprawnienia polskich i europejskich instytucji akredytujących (Ministerstwo Sportu, PZTP, Europe Activ, ereps, Reps).
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w klubie klubie TI Health Club – u lidera na polskim rynku.
 • Możliwość zatrudnienia? Dlaczego nie! Dla wyróżniających się słuchaczy, klub TI Helth Club nie wyklucza propozycji stałej współpracy.

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku: Trener Personalny

Absolwent tego kierunku posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania i realizacji procesu treningu personalnego osób, które chcą zadbać o formę fizyczną, osiągnąć i utrzymać prawidłową masę ciała, wymodelować sylwetkę, rozwinąć lub utrzymać formę fizyczną. 

Trener personalny, będący absolwentem naszej uczelni potrafi zdiagnozować potrzeby i możliwości klienta/pacjenta, przygotowuje plan treningowy a także organizuje proces treningowy i prowadzi wszelkie jednostki treningowe. Wspomaga uczestników w osiąganiu założonych celów treningowych, stosując sprawdzone i bezpieczne techniki motywacyjne.

Profesjonalny trener personalny zachęca uczestników systemu treningowego procesu treningowego do systematycznej aktywności fizycznej, a także wdraża uczestników do prozdrowotnego trybu życia. Jest przyjazny i wspierający.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku TRENER PERSONALNY to, między innymi:

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,
 • animatorzy turystyki i rekreacji ruchowej,
 • fizjoterapeuci,
 • osoby z przygotowaniem pedagogicznym,
 • osoby wykonujące zadania trenera personalnego w klubach fitness, ośrodkach sportowych, centrach zdrowia itp. lub w ramach własnej działalności, które chcą uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji i pogłębić wiedzę przydatną w tym zawodzie.

Warunki przyjęcia na kierunek studiów: Trener Personalny

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja online i przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Realizacja studiów

Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 222 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie głównie praktycznej, ale także wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej.

Zajęcia odbywają się w weekendy.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, a także akredytacje następujących ośrodków:

 • Polski Związek Trenerów Personalnych  
 • Europe Activ  
 • EREPS (European Register of Exercise Professionals)  
 • REPs Polska (członek  ICREPs  – Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs)  

*Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

 

Akredytacje

Nasza kadra na kierunku Trener personalny

GDPR

  Skip to content