Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Medical Personal Trainer

Medical Personal Trainer to tytuł, który otrzymują absolwenci podyplomowego kierunku Trener Personalny na naszej uczelni.

Dlaczego to ważne?
Zgodnie z międzynarodowymi akredytacjami REPs, uznawanymi w Unii Europejskiej, a także w określonych krajach poza Europą, tytuł ten stanowi jednocześnie kwalifikację zawodową (WQF Level 5). Ponieważ w polskim ustawodawstwie taka specjalizacja nie jest uregulowana prawnie, otrzymanie tytułu Medical Personal Trainer, co gwarantuje nasza uczelnia absolwentom tego kierunku, jest przepustką do rozwoju poza granicami kraju, ale i – o czym piszemy dalej – do zdobycia większej stabilności zawodowej w Polsce.

Program tych studiów podyplomowych został zweryfikowany zarówno pod względem wymaganej liczby godzin zajęć dla studentów, jak i jakościowym. Pod uwagę brana jest liczba godzin poświęconych zagadnieniom fizjoterapii, treningu rehabilitacyjnego, a także kwalifikacje i doświadczenie kadry szkoleniowej.

Co praktycznie zyskują nasi absolwenci?
Poza kwestiami formalnych regulacji istnieją oczywiście kwestie praktyczne. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości na branżowym rynku pracy, trener personalny, aby móc być konkurencyjny, a przede wszystkim profesjonalny w prowadzeniu swoich klientów i podopiecznych, musi posiadać konkretną i najbardziej aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Klienci i pacjenci trenerów personalnych to bardzo często osoby z problemami bólowymi, przeciążeniowymi, w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu rehabilitacji ruchowej. Kompetencje uzyskane w toku naszych studiów dają absolwentom bardzo solidne narzędzia do pracy z takimi osobami.

Pewniejsza praca?
Jak pokazała praktyka w warunkach pandemii, kwalifikacja zawodowa Medical Personal Trainer daje większe bezpieczeństwo i stabilność. Dlaczego tak się dzieje? Działania na pograniczu treningu i rehabilitacji, które na celu mają poprawienie zdrowia pacjenta, dają wiele dodatkowych możliwości działania w sytuacjach np. takich jak lockdown, gdy klasyczna branża fitness jest narażona na różnego rodzaju obostrzenia.

GDPR

    Skip to content