Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zarządzanie Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii – studia podyplomowe

Studia kompetencyjne dedykowane dla:

 • dietetyków
 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • technologów żywności
 • lekarzy
 • doradców żywieniowych
 • pedagogów zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży
 • wszystkich zainteresowanych zdrowym żywieniem

Czas trwania:
II semestry/ 200h – zajęcia odbywają się w weekendy
Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie: wykładów i ćwiczeń
W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Cel studiów:

Przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zasad wytwarzania żywności wraz z psychobiologicznymi uwarunkowaniami jej konsumpcji. Rozwinięcie u słuchaczy holistycznego podejścia wpływu żywienia na organizm człowieka wraz z kontrolą jakości produkcji. Nauczenie stosowania narzędzi i technik wspierających w doradztwie żywieniowym indywidualnym i zbiorowym. Przeszkolenie w podstawowym zakresie audytu spożywczego dającego.

Absolwenci posiądą znajomość mechanizmów psychobiologicznych wpływających na wybory żywieniowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów z Zarządzania Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii będzie potrafił skutecznie motywować do zmiany nawyków żywieniowych, oceniać warunki higieniczne wytwarzania żywności, dobrać właściwie dostawców surowców, zarządzać reklamacjami, skontrolować prawidłowy przebieg produkcji w aspekcie bezpieczeństwa żywności

Warunki zaliczenia:

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • aktywna obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Dokument ukończenia studiów:

 1. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie
 2. Absolwenci otrzymują po zrealizowaniu zadań wskazanych przez prowadzących następujące certyfikaty:
  • Audytor wewnętrzny HACCP
  • Audytor wewnętrzny GMP/GHP
  • Audytor wewnętrzny zintegrowanego sytemu zarządzania wg ISO 9001
  • Audytor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14000
  • Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000
  • Audytor wewnętrzny systemu IFS
  • Audytor wewnętrzny systemu BRC

Rekrutacja:

Wg kolejności zgłoszeń / Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

GDPR

  Skip to content