Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zarządzanie Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii – studia podyplomowe

Studia kompetencyjne dedykowane dla:

 • dietetyków
 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • technologów żywności
 • lekarzy
 • doradców żywieniowych
 • pedagogów zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży
 • wszystkich zainteresowanych zdrowym żywieniem

Czas trwania:
II semestry/ 200h – zajęcia odbywają się w weekendy
Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie: wykładów i ćwiczeń
W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Cel studiów:

Przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zasad wytwarzania żywności wraz z psychobiologicznymi uwarunkowaniami jej konsumpcji. Rozwinięcie u słuchaczy holistycznego podejścia wpływu żywienia na organizm człowieka wraz z kontrolą jakości produkcji. Nauczenie stosowania narzędzi i technik wspierających w doradztwie żywieniowym indywidualnym i zbiorowym. Przeszkolenie w podstawowym zakresie audytu spożywczego dającego.

Absolwenci posiądą znajomość mechanizmów psychobiologicznych wpływających na wybory żywieniowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów z Zarządzania Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii będzie potrafił skutecznie motywować do zmiany nawyków żywieniowych, oceniać warunki higieniczne wytwarzania żywności, dobrać właściwie dostawców surowców, zarządzać reklamacjami, skontrolować prawidłowy przebieg produkcji w aspekcie bezpieczeństwa żywności

Warunki zaliczenia:

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • aktywna obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Dokument ukończenia studiów:

 1. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie
 2. Absolwenci otrzymują po zrealizowaniu zadań wskazanych przez prowadzących następujące certyfikaty:
  • Audytor wewnętrzny HACCP
  • Audytor wewnętrzny GMP/GHP
  • Audytor wewnętrzny zintegrowanego sytemu zarządzania wg ISO 9001
  • Audytor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14000
  • Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000
  • Audytor wewnętrzny systemu IFS
  • Audytor wewnętrzny systemu BRC

Rekrutacja:

Wg kolejności zgłoszeń / Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Czas trwania:

 • 1 rok (2 semestery)
Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Zarządzanie zdrowiem człowieka
z elementami psychobiologii
100 zł85 zł6500zł
2x3575zł
10x780zł

GDPR

  Skip to content