Stypendia

System pomocy materialnej dla studentów

Studenci Wyższej Szkoły Rehabilitacji mogą ubiegać się o następujące formy pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  4. Zapomogę

Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca.
Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca.
Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są od 1 października do 31 października.