Stypendia

System pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Rehabilitacji oferuje swoim studentom następujące świadczenia:

  1. Stypendium socjalne
  2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Stypendium Rektora
  4. Zapomogę
  5. Stypendium Ministra

Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca w danym roku akademickim
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca w danym roku akademickim
Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są od 1 października do 14 października w danym roku akademickim
Wnioski o zapomogę przyjmowane są przez cały rok w danym roku akademickim.