Aktualności

poniedziałek, 07 październik 2019 14:25

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 roku – 2715zł.

sobota, 21 wrzesień 2019 16:14

Szanowni Państwo
Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca w danym roku akademickim.
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca w danym roku akademickim.
Wnioski o stypendium Rektora przyjmowane są od 1 października do 14 października w danym roku akademickim.
Wnioski o zapomogę przyjmowane są przez cały rok w danym roku akademickim.

Godziny otwarcia działu pokój nr 11
 Poniedziałek – Czwartek godz. 10:00-15:00
Piątek godz. 12:00-17:00
Pomoc przy wypełnianiu wniosków będzie udzielana w następujących terminach:
Poniedziałki, środy w godz. 13:00-15:00
Wtorki, czwartki w godz. 10:00-12:00
Piątki godz. 13:00-17:00

Ponadto w czwartki pomoc przy wypełnianiu wniosku odbywa się w dziekanacie (pokój nr 17 w godz. 11:00-14:00)

W dniach 17.10 i 24.10 stypendia przyjmowane są tylko w dziekanacie w godz. 11:00- 14:00


Wnioski o stypendium można także składać w weekendy, w terminach:

  • 5.10. w godz. 8:00-15:00 w pokoju nr  17 (dziekanat)
  • 12.10 w godz. 8:00-15:00 w pokoju nr 17   (dziekanat) oraz w godz. 9:00-15:00 w pokoju nr 11
  • 13.10 w godz. 9:00 – 13:00 w pokoju nr 11
  • 19.10 w godz. 8:00-15:00 w pokoju  lub  14 (rekrutacja)
  • 26.10 w godz. 9:00-15:00 w pokoju nr 11
  • 27.10 w godz. 9:00-13:00 w pokoju nr 11

Szanowni Państwo,

w dniu 27.09.2019r o godzinie 15:30 w sali nr 9 (parter za dziekanatem) odbędzie się spotkanie mające na celu nabór studentów do Komisji Stypendialnej oraz do Komisji Odwoławczej w roku akademickim 2019/2020. Zgodnie z regulaminem świadczeń dla studentów WSR skład poszczególnych Komisji będzie wyglądać następująco:

Komisja Stypendialna

  • 2 pracowników uczelni oraz 6 studentów

Komisja Odwoławcza

  • 1 pracownik uczelni oraz 4 studentów

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych pracą w Komisji.

Dariusz Derlukiewicz
Dział Finansów WSR

środa, 28 listopad 2018 08:45

W dniu 1 grudnia decyzje mogą Państwo odbierać  w dziekanacie w godz. 8-15

W dniach 8-9 i 15  grudnia decyzje mogą Państwo odbierać w dziale stypendiów – pokój nr 11, w następujących godzinach:

8 grudnia w godz. 9-14
9 grudnia w godz. 9-12
15 grudnia w godz. 9-14

Przypominamy, iż warunkiem wypłaty świadczeń stypendialnych jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów- załącznik nr 6 do Regulaminu.

Od poniedziałku do piątku  decyzje można odbierać w  dziale stypendiów w  pokoju nr 11  w godz. 10-15.

Wydziałowa Odwoławcza Komisja Stypendialna dnia 22.11.2018r uchwaliła progi punktowe za uzyskaną średnią do stypendium rektora, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

 

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj =>

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 22.11.2018r uchwaliła progi kwotowe i punktowe dla stypendium rektora, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj => 

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 21.11.2018r uchwaliła progi kwotowe dla stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj >>>

piątek, 23 listopad 2018 13:59

Drodzy studenci,

Od 24.11.2018r.  mogą Państwo odbierać decyzje dotyczące stypendiów.

24.11.2018r. odbiór decyzji odbywa się w godz. 9-15 w dziekanacie.
Przypominamy, iż warunkiem wypłaty świadczeń stypendialnych jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów- załącznik nr 6 do Regulaminu.

Od poniedziałku 26.11.2018r. decyzje można odbierać w  dziale stypendiów w  pokoju nr 11  w godz. 10-15.

We wtorek  27.11. 2018r . dział stypendiów jest nieczynny.