Aktualności

środa, 28 listopad 2018 08:45

W dniu 1 grudnia decyzje mogą Państwo odbierać  w dziekanacie w godz. 8-15

W dniach 8-9 i 15  grudnia decyzje mogą Państwo odbierać w dziale stypendiów – pokój nr 11, w następujących godzinach:

8 grudnia w godz. 9-14
9 grudnia w godz. 9-12
15 grudnia w godz. 9-14

Przypominamy, iż warunkiem wypłaty świadczeń stypendialnych jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów- załącznik nr 6 do Regulaminu.

Od poniedziałku do piątku  decyzje można odbierać w  dziale stypendiów w  pokoju nr 11  w godz. 10-15.

Wydziałowa Odwoławcza Komisja Stypendialna dnia 22.11.2018r uchwaliła progi punktowe za uzyskaną średnią do stypendium rektora, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

 

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj =>

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 22.11.2018r uchwaliła progi kwotowe i punktowe dla stypendium rektora, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj => 

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 21.11.2018r uchwaliła progi kwotowe dla stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które obowiązywać będą w roku akademickim 2018/2019.

Plik zawierający treść uchwały dostępny jest tutaj >>>

piątek, 23 listopad 2018 13:59

Drodzy studenci,

Od 24.11.2018r.  mogą Państwo odbierać decyzje dotyczące stypendiów.

24.11.2018r. odbiór decyzji odbywa się w godz. 9-15 w dziekanacie.
Przypominamy, iż warunkiem wypłaty świadczeń stypendialnych jest złożenie poprawnie wypełnionego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów- załącznik nr 6 do Regulaminu.

Od poniedziałku 26.11.2018r. decyzje można odbierać w  dziale stypendiów w  pokoju nr 11  w godz. 10-15.

We wtorek  27.11. 2018r . dział stypendiów jest nieczynny.

Obwieszczenie Ministra Rodziny Pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 roku – 3399zł.

Wydziałowa Komisja Stypendialna dnia 17.11.2017r uchwaliła progi kwotowe dla stypendium socjalnego oraz specjalnego dla osób niepełnosprawnych, które obowiązywać będą w roku akademickim 2017/2018.

Plik zawierający treść uchwały dostepny jest tutaj =>

Wydziałowa komisja Odwoławcza uchwaliła progi punktowe i kwotowe oraz punkty za średnią ocen przyznawane do Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Pliki zawierające treść uchwał dostepne tutaj =>