Aktualności

W dniu 05.11.2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej w sprawie przyznania pomocy materialnej na rok akademicki 2014/15.

Komisja w składzie:

 • Gabriela Nowińska
 • Aleksandra Krzosek
 • Dariusz Derlukiewicz
 • Martyna Jankowska
 • Katarzyna Lefek
 • Malwina Zakrzewska


Łącznie Komisja stypendialna rozpatrzyła 331  wniosków.
292 zostały rozpatrzone pozytywnie w tym: 128 wniosków o stypendium Rektora, 32 wnioski o stypendium specjalne oraz 132 wnioski o stypendium socjalne. Komisja stypendialna przyznała również 15 zapomóg.

Stypendium Rektora:
Minimalna ilość punktów 20

Stypendium za wyniki w nauce punktacja w roku akademickim 2014/15 dla kierunków dietetyka i fizjoterapia:

 • 3,8-3,99 - 5 pkt
 • 4,0 - 4,49 - 10pkt
 • 4,5 - 4,66 - 20pkt
 • 4,67 - 4,83 - 30pkt
 • 4,84 - 5,0 - 40 pkt

Stypendium za wyniki w nauce w roku akademickim 2014/15 dla kierunku ratownictwo medyczne:

 • 3,8-3,99 - 5 pkt
 • 4,0 - 4,63 - 10pkt
 • 4,64 - 4,70- 20pkt
 • 4,71- 4,83 - 30pkt
 • 4,84 - 5,0 - 40 pkt

Progi:

 • 1 próg - 20-29 pkt - 300zł
 • 2 próg - 30-39 pkt - 400 zł
 • 3 próg - 40-55 pkt -  500zł
 • 4 próg - 56 - 119 pkt - 600 zł
 • 5 próg - 120 - 160 pkt - 1000 zł

Progi dla stypendium socjalnego:

 • 1 próg - 0-250 - 600 zł
 • 2 próg - 251 - 450 - 400 zł
 • 3 próg - 451 - 650 - 300zł
 • 4 próg - 651 - 850 - 200zł

Progi dla stypendium specjalnego:

 • 1 próg - niepełnosprawność znaczna - 600 zł
 • 2 próg niepełnosprawność umiarkowana - 400 zł
 • 3 próg niepełnosprawność lekka - 200zł