Aktualności

Informujemy, że wnioski o stypendia socjalne i specjalne można składać przez cały rok. Wnioski należy składać w dziale finansów do 20 dnia każdego miesiąca - wniosek złożony po 20 dniu miesiąca przechodzi na miesiąc kolejny. Wypłata środków następuje od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Nie ma możliwości wyrównania środków od września.