Aktualności

Na posiedzeniu Komisji Stypendialnej w dniu 24.02.2015r. zostały ustalone następujące progi stypendialne:
Stypendium Rektora:
19 - 29 punktów - 250zł
30 - 39 punktów - 300zł
40 - 55 punktów - 450zł
56> - 550zł

Stypendium socjalne:
dochód w przedziale 0 - 250zł miesięcznie na członka rodziny - 550zł
dochód w przedziale 251 - 450zł miesięcznie na członka rodziny - 350zł
dochód w przedziale 451- 650zł miesięcznie na członka rodziny - 250zł
dochód w przedziale 651- 850zł  miesięcznie na członka rodziny - 200zł

Stypendium specjalne
1 stopień niepełnosprawności - 450zł
2 stopień niepełnosprawności - 300zł
3 stopień niepełnosprawności - 200zł

Decyzje dotyczące stypendiów będą do odbioru od 4 marca w dziale finansów.