Aktualności

Osoby otrzymujące stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 proszone są o złożenie skróconego wniosku o przyznanie stypendium na kolejny semestr, w którym deklarują Państwo, że dochody, skład rodziny oraz forma zatrudnienia nie ulega zmianie od momentu złożenia wniosku w semestrze zimowym. Wszystkie osoby, których sytuacja materialna ulegnie zmianie proszone są o kontakt z działem finansów w celu uzyskania informacji o rodzaju dokumentów, jakie będą potrzebne, aby przedłużyć stypendium na kolejny semestr.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć do dnia 15 lutego 2016r.