Aktualności

Wydziałowa Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29.02.2016 r. ustaliła wysokość stypendiów socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2015/2016.

dochód na osobę w rodzinie 0-250 zł – stypendium w wysokości 570 zł
dochód na osobę w rodzinie 250-450 zł – stypendium w wysokości 470 zł
dochód na osobę w rodzinie 450-650 zł – stypendium w wysokości 370 zł
dochód na osobę w rodzinie 650-995,70 zł – stypendium w wysokości 300 zł