Aktualności

Progi kwot dotyczące stypendium socjalnego zostały uchwalone następująco:

  • Dochód na osobę w rodzinie 0zł – 249zł  – kwota 600zł
  • Dochód na osobę w rodzinie 249zł – 399zł  – kwota 450zł
  • Dochód na osobę w rodzinie 399zł – 699zł  – kwota 350zł
  • Dochód na osobę w rodzinie 699zł – 1043,9zł  – kwota 250zł

Progi kwot dotyczące stypendium specjalnego zostały uchwalone następująco:

  • Znaczny stopień niepełnosprawności  – kwota 600zł
  • Umiarkowany stopień niepełnosprawności  – kwota 400zł
  • Lekki stopień niepełnosprawności  – kwota 200zł