Aktualności

poniedziałek, 07 październik 2019 14:25

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby