Komisje stypendialne

Komisje stypendialne

Wydziałowa Komisja Stypendialna

W roku akademickim 2017/2018 została powołana Wydziałowa Komisja Stypendialna, która będzie zajmować się przyznawaniem świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej, takich jak:

 • stypendia socjalne
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

W skład komisji wchodzą pracownicy oraz studenci WSR, z zastrzeżeniem, że studenci WSR muszą stanowić większość.

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2017/2018:

 • Dariusz Derlukiewicz – przewodniczący, specjalista ds. studentów
 • Aleksandra Krzosek – specjalista ds. studentów
 • Robert Kalandyk – student
 • Karol Kowalczyk – student
 • Małgorzata Ałasa – student
 • Marek Pokrzywiński – student
 • Weronika Kaczor – student
 • Yuliia Shcherbina – student
 • Tomasz Mieleszko - student

Wydziałowa Odwoławcza Komisja Stypendialna

W roku akademickim 2017/2018 została powołana Wydziałowa Komisja Stypendialna, która będzie zajmować się przyznawaniem świadczeń stypendialnych z funduszu pomocy materialnej, takich jak:

 • stypendia Rektora

W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie stypendium, student ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie do Wydziałowej Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Skład Wydziałowej Odwoławczej komisji Stypendialnej w roku akademickim 2017/2018:

 • Małgorzata Piwińska – przewodniczący
 • Patrycja Pawłowska – student
 • Karolina Kowalczyk – student
 • Jarosław Warzecha – student
 • Irmina Fołtyn – student