Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Komisje stypendialne

Na wniosek samorządu studenckiego Rektor przekazuje swoje uprawnienia w zakresie przyznawania świadczeń odpowiednio Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

Komisja Stypendialna

Komisję Stypendialną na dany rok akademicki powołuje Rektor.
W skład Komisji Stypendialnej wchodzi 2 pracowników uczelni i 6 studentów.

Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

  • rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwoławczą Komisję Stypendialną (OKS) na dany rok akademicki powołuje Rektor.
W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzi 1 pracownik uczelni i 4 studentów.

Do zadań OKS należy:

  1. rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium rektora;
  2. rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących stypendiów rektora;
  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Stypendialnej
  4. określanie liczby punktów za średnią ocen oraz ustalanie wysokości stypendium rektora na poszczególnych kierunkach w przedziałach punktów, w zależności od wysokości środków FS na ten cel, liczby złożonych wniosków oraz listy rankingowej.

GDPR

    Skip to content