Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności.

Ile wynosi kwota stypendium?

W roku akademickim 2019/2020 stypendium dla osób niepełnosprawnych wypłacane było w kwocie od 500 do 1000zł miesięcznie.
Wysokość stypendiów ustalana jest corocznie i uzależniona jest od przyznanej naszej uczelni dotacji na ten cel.

Jakie dokumenty należy złożyć aby ubiegać się o stypendium?

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na udokumentowany wniosek studenta.

Student ubiegający się o stypendium powinien złożyć:

  • Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2)
  • Kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)

 

Na jak długo otrzymam stypendium?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres do 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres ważności orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność.
Jeśli orzeczenie jest wydane na czas określony, to decyzja będzie wydana do daty ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż bieżący rok akademicki. Aby nadal otrzymywać stypendium, należy złożyć nowy wniosek z nowym orzeczeniem.

Do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wnioski przyjmowane są od 1 października do 20 czerwca.