Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Stypendia

Tag

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 roku – 3819zł.  
Szanowni Państwo, poniżej informujemy o terminach i sposobie przyjmowania WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH w roku akademickim 2021/2022: STYPENDIUM SOCJALNE Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 15 lipca w danym roku akademickim. Wnioski składać można osobiście w pokoju nr 11 (od poniedziałku do piątku), osoby które potrzebować będą pomocy przy wyliczaniu dochodu będą mogły...
1 2 3

GDPR

    Skip to content