Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Stypendia

Tag

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 roku – 3819zł.  
Szanowni Państwo, poniżej informujemy o terminach i sposobie przyjmowania WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH w roku akademickim 2021/2022: STYPENDIUM SOCJALNE Wnioski o stypendium socjalne przyjmowane są od 1 października do 15 lipca w danym roku akademickim. Wnioski składać można osobiście w pokoju nr 11 (od poniedziałku do piątku), osoby które potrzebować będą pomocy przy wyliczaniu dochodu będą mogły...
1 2 3

GDPR

    Skip to content