Освіта І рівня

Освіта І рівня

A. Загальні вимоги

Навчання першого рівня триває не менше 6 семестрів. Кількість навчальних годин не повинно бути менше 3000. Кількість пунктів ECTS (European Credit Transfer System) не повинно бути менше 180.

B. Кваліфікація випускника

Випускник повинен мати базові знання в області харчування здорових і хворих людей, а також технологій приготування їжі. Він повинен вміти планувати раціональне харчування для різних груп людей; планувати і готувати їжу, що входить до складу дієт відповідно до обов'язкової класифікації; оцінювати стан продуктів харчування, способи харчування і визначати ступінь виснаження; запобігати хворобам пов'язаним з харчуванням; оцінювати загальний вплив фармакотерапії та харчування; контролювати якість продуктів харчування та умови їх зберігання, а також приготування продуктів харчування згідно принципам системи Аналізу загроз і критичних контрольних пунктів ( Hazard Analyzes Critical Control Points - HACCP ); оцінювати вплив хвороби на стан харчування і вплив харчування на результати лікування хвороб; організовувати індивідуальне, групове і лікувальне харчування, відповідне до віку і стану здоров'я пацієнтів і проводити харчову освіту.

Випускник повинен бути готовий до роботи в державних і приватних установах системи охорони здоров'я; пунктах групового харчування та установах, що постачають харчування в лікарні та інші пункти здорового харчування (кейтерінг); організаціях споживачів; спортивних центрах та інших (залежно від виду додаткової кваліфікації ), а також системі освіти - після закінчення викладацької спеціальності ( згідно стандартам навчання вчителів).
Випускник повинен знати іноземну мову на рівні B2 Європейської системи опису мовної підготовки Європейської ради, а також мати навички використання спеціалізованої мови з галузі медицини. Випускник зобов'язаний мати психологічні навички роботи зі здоровими і хворими людьми. Випускник повинен мати загальну і професійну підготовку, необхідну в системі охорони здоров'я. Випускник повинен бути готовий розпочати навчання на другому рівні.

C. Програма і ефекти навчання

Основна програма:

 1. Навчання у сфері анатомії людини
 2. Навчання у сфері фізіології людини
 3. Навчання у сфері загальної психології
 4. Навчання у сфері спільної біохімії та продуктів харчування
 5. Навчання у сфері хімії продуктів харчування
 6. Навчання у сфері загальної мікробіології та продуктів харчування
 7. Навчання у сфері паразитології
 8. Навчання у сфері генетики
 9. Навчання у сфері кваліфікованої першої допомоги

Профільні предмети:

 1. Навчання у сфері харчування людини
 2. Навчання у сфері педіатричної дієтології
 3. Навчання у сфері клінічного опису хвороб
 4. Навчання у сфері фармакології та фармакотерапії харчування та взаємодії ліків з їжею
 5. Hавчання у сфері харчової освіти
 6. Навчання у сфері права та економіки охорони здоров'я
 7. Навчання у сфері аналізу та оцінки якості продуктів харчування
 8. Навчання у сфері гігієни, токсикології та безпеки продуктів харчування.

Предмети за вибором:

Протягом 6 семестрів навчання студент отримує не менше 30 % пунктів ECTS за предмети за вибором, на умовах визначених навчальним закладом. Предметами за вибором можуть бути:

 1. Медична біологія
 2. Клінічне харчування
 3. Активні біологічні сполуки у продуктах харчування
 4. Xарчові алергії
 5. Епідеміологія хвороб
 6. Організація праці в пунктах харчування
 7. Роль сім'ї у харчуванні
 8. Харчування вагітної і годуючої жінки
 9. Харчування при ендокринологічних захворюваннях
 10. Харчування при хворобах пов'язаних з метаболізмом
 11. Дієта при гострих і хронічних отруєннях
 12. Харчування при захворюваннях шлунково-кишкового тракту
 13. Харчування при захворюваннях серцево-судинної системи

Загальна програма:

Програма навчання включає заняття з фізичного виховання, соціології, етики, охорони інтелектуальної власності та іноземної мови.

D. Практика

Важливим елементом навчального процесу є студентська практика.
Студенти зобов'язані пройти 20 - тижневу практику (всього 700 годин) :

 • 8 тижнів в II семестрі - вступна практика в лікарні і практика у відділенні годування в лікарні;
 • 2 тижні після III семестру - практика в консультаційному пункті хвороб пов'язаних з метаболізмом;
 • 8 тижнів після IV семестру - практика в дитячій лікарні;
 • 2 тижні після V семестру - практика в установі соціальної опіки.

Проходження професійної практики відрізняється для денної та заочної форм навчання. При заочній формі навчання допускається зарахування професійної діяльності як практики, якщо характер цієї діяльності і виконуваних обов'язків відповідають цілям практики.
Цілями практики є:

 • підготовка студента до майбутньої професійної діяльності шляхом розвитку та практичного застосування отриманих під час навчання навичок і знань,
 • отримання досвіду та формування навичок, необхідних дієтологу,
 • визначення індивідуальних здібностей студента, що дозволяють зробити більш свідомий вибір професійної кар'єри,
 • отримання досвіду колективного та індивідуального виконання професійних обов'язків,
 • удосконалення навичок поведінки у важких ситуаціях, а також вирішення реальних професійних проблем.

Практика організовується і проводиться в найбільш престижних медичних установах, з якими Вища школа реабілітації підписала відповідні договори.