Освіта I рівня

Освіта I рівня

A. Загальні вимоги

Навчання першого рівня триває не менше 6 семестрів. Кількість годин навчальння і практики не повинна бути менше 3820. Кількість пунктів ECTS (European Credit Transfer System) не повинна бути менше 180.

B. Кваліфікація випускника

Випускник повинен отримати освіту і професійну підготовку згідно з вимогами установ системи охорони здоров'я, зокрема у сфері роботи з хворими та людьми з обмеженими можливостями, насамперед щодо застосування натуральних засобів (фізикальних) для профілактики і в лікувальних цілях. Випускник повинен мати психофізичну схильність до роботи з хворими і з людьми з обмеженими можливостями, а також характеризуватися фізичною підготовкою, що дозволяє йому правильно демонструвати і виконувати фізичні вправи разом з цими особами. Випускник повинен володіти знаннями та необхідними навичками, котрі дозволяють формувати і підтримувати фізичну форму і працездатність у людей різного віку, втрачену або знижену в результаті різних хвороб або травм; бездоганно виконувати різні фізіотерапевтичні процедури, а також вміти підпорядковувати свої дії першочерговим цілям реабілітації в межах роботи реабілітаційних колективів, контролювати ефективність процесу фізіотерапії.

Випускник повинен бути готовий до роботи в установах системи охорони здоров'я, центрах для людей з обмеженими можливостями, спортивних центрах, а також освітній сфері - за умови закінчення викладацької спеціальності ( згідно зі стандартами підготовки вчителя).
Випускник повинен знати іноземну мову на рівні B2 згідно з Європейською системою опису знання мови Європейської ради, а також володіти спеціалізованим словництвом за напрямком підготовки. Випускник повинен бути готовий до навчання на другому рівні.

C. Програма та ефекти навчання

Основна програма:

 1. Навчання у сфері правильної анатомії людини
 2. Навчання у сфері медичної біології
 3. Навчання у сфері фізіології
 4. Навчання у сфері біохімії
 5. Навчання у сфері біофізики
 6. Навчання у сфері біомеханіки
 7. Навчання у сфері кінезології
 8. Навчання у сфері кваліфікованої першої медичної допомоги
 9. Навчання у сфері психології
 10. Навчання у сфері загальної патології
 11. Навчання у сфері педагогіки

Профільна програма:

 1. Навчання у сфері формування рухових функцій і методики навчання руху
 2. Навчання у сфері кінезотерапії
 3. Навчання у сфері мануальної терапії
 4. Навчання у сфері фізикотерапії
 5. Навчання у сфері лікувального массажу
 6. Навчання у сфері загальної фізіотерапії
 7. Навчання у сфері основ клінічній фізіотерапії
 8. Навчання у сфері клінічної фізіотерапії при порушенні функцій рухового апарату
 9. Навчання у сфері фізіотерапії при хворобах внутрішніх органів
 10. Навчання у сфері ортопедичного забезпечення

Предмети за вибором:

Упродовж 6 семестрів навчання студент отримує не менше 30% пунктів ECTS шляхом реалізації предметів за вибором, на умовах визначених навчальним закладом. Предметами за вибором можуть бути:

 1. Основи клінічної психології
 2. Основи права і економіки
 3. Культура і філософія в терапевтичному процесі
 4. Основи бальнеології та інструментальної фізіотерапії
 5. Клінічна нейропсихологія
 6. Біологічне відновлення
 7. Основи акупунктури
 8. Біохімічні основи фізіотерапії
 9. Клінічне застосування фізикотерапії
 10. Дитяча фізіотерапія
 11. Мануальна медицина
 12. Масаж в клінічній практиці
 13. Туризм і рекреація людей з обмеженими можливостями
 14. Музикотерапія
 15. Гідротерапія в фізіотерапії та біологічному відновленні
 16. Дієтологія у фізіотерапії
 17. Профілактика статодинамічних розладів хребта
 18. Травматологія.

Загальна програма:

Програма навчання охоплює заняття з історії реабілітації, загальних проблем реабілітації, фізичного виховання, інформаційних технологій, соціології медицини, культурної антропології, промоції та охорони здоров'я, а також іноземної мови.

D. Практика

 1. Клінічна практика - 80 годин.
 2. Практика в лабораторії фізикотерапії - 260 годин.
 3. Практика в лабораторії кінезотерапії - 260 годин.
 4. Практика з сфері клінічної фізіотерапії - 320 годин.

Практика служить підготовці студента до майбутньої роботи. Вона дозволяє набути навички безпосередньої роботи з хворими та людьми з обмеженими можливостями. Метою практики є:

 • Розширення і поглиблення знань, що отримуються на теоретичних та клінічних заняттях,
 • Здобуття практичних навичок роботи з людьми, які знаходяться у важкій ситуації, а також допомоги у вирішенні їх проблем,
 • Підготовка до самостійного і відповідального виконання завдань,
 • Ознайомлення з процесом планування лікувальних вправ для певних груп пацієнтів та індивідуальних захворювань,
 • Прийняття правильних рішень і правильне виконання процедур,
 • Отримання знань про показання і протипоказання, а також методику виконання лікувальних вправ.

Практика дає можливість студенту поступово занурюватися в роботу фізіотерапевта, удосконалювати професійні навички та техніки виконання процедур.

 • Метою клінічної практики є ознайомлення із специфікою і принципами роботи відділень фізіотерапії в клінічних і звичайних умовах (асистування при роботі фізіотерапевта ),
 • Метою практики в лабораторії кінезотерапії і фізикотерарпії є поглиблення теоретичних знань, отримання та вдосконалення практичних навичок обслуговування апаратів та інструментів, що використовуються в фізикотерарпії,
 • Метою практики в сфері клінічної фізіотерапії є удосконалення практичних навичок виконання процедур, а також участь студента в теоретичній роботі колективу.