Освіта II рівня

Освіта II рівня

A. Загальні вимоги

Навчання другого рівня триває не менше 4 семестрів. Кількість навчальних годин має бути не менше 1700. Кількість пунктів ECTS не повинна бути менше 120 .

B. Кваліфікація випускника

Згідно з вимогами системи охорони здоров'я випускник повинен отримати освіту і професійну підготовку щодо самостійної роботи з хворими і людьми з обмеженими можливостями, насамперед при використанні натуральних засобів (фізикальних) для профілактики і лікування, а також право роботи за фахом у сфері фізіотерапії. Випускник повинен мати психофізичну схильність до роботи з хворими, людьми з обмеженими можливостями, а також володіти фізичним здоров'ям, що дозволяє правильно демонструвати і виконувати фізичні вправи з іншими.
Випускник повинен отримати знання та навички необхідні при виконанні досліджень в галузі функціональної діагностики, плануванні та контролі ефективності процесу медичної реабілітації, веденні досліджень і участі в роботах дослідних груп, управлінні терапевтичної групою, організації та управлінні установами, які ведуть фізіотерапевтичну діяльність, проведенні професійної підготовки у сфері основних фізіотерапевтичних процедур і навчанні за професійними предметами.
Випускник повинен бути підготовлений до роботи в установах системи охорони здоров'я, пунктах для людей з обмеженими можливостями, спортивних центрах, науково - дослідних інститутах, державній адміністрації та органах самоврядування, а також у сфері освіти - після закінчення викладацької спеціальності ( згідно стандартам підготовки вчителя). Випускник повинен бути готовий розпочати навчання третього рівня ( аспірантура).

C. Програма та ефекти навчання

Основна програма

 1. Навчання в сфері основ генетики
 2. Навчання в сфері фармакології
 3. Навчання в сфері методології досліджень
 4. Навчання в сфері історії реабілітації
 5. Навчання в сфері філософії
 6. Навчання в сфері біоетики
 7. Навчання в сфері клінічної психології та психотерапії
 8. Навчання в сфері спеціальної педагогіки
 9. Навчання в сфері соціології людей з обмеженими можливостями і реабілітації
 10. Навчання в сфері дидактики фізіотерапії
 11. Навчання в сфері демографії та епідеміології
 12. Навчання в сфері громадської охорони здоров'я
 13. Навчання в сфері права
 14. Навчання в сфері економіки і систем охорони здоров'я
 15. Навчання в сфері управління та маркетингу

Профільна програма

 1. Навчання в сфері спеціальних методів фізіотерапії
 2. Навчання в сфері фізикальної медицини та бальнеокліматологіі
 3. Навчання в сфері функціональної діагностики та програмування реабілітації
 4. Навчання в сфері протетики і ортотеки
 5. Навчання в сфері адаптаційної рухової активності
 6. Навчання в сфері спортивної активності людей з обмеженими можливостями

Предмети за вибором

Протягом 4 семестрів навчання студент отримує не менше 30 % пунктів ECTS шляхом реалізації предметів за вибором, на умовах визначених навчальним закладом. Предметами за вибором можуть бути:

 1. Клінічна діагностика в неврології та нейрохірургії
 2. Фізіотерапія в неврології та нейрохірургії
 3. Клінічна діагностика в ортопедії і травматології
 4. Фізіотерапія в ортопедії і травматології
 5. Клінічна діагностика в педіатрії
 6. Фізіотерапія в педіатрії
 7. Клінічна діагностика в кардіології
 8. Фізіотерапія в кардіології
 9. Клінічна діагностика в пульмонології
 10. Фізіотерапія в пульмонології
 11. Клінічна діагностика в геріатрії
 12. Фізіотерапія в геріатрії
 13. Фізіотерапія після хірургічних операцій
 14. Гінекологія та акушерство

D. Практика

Важливим елементом навчального процесу є студентська практика.
Студенти зобов'язані пройти 17 - тижневу практику ( в цілому 600 годин):

 • 6 тижнів після I семестру,
 • 6 тижнів після II семестру,
 • 5 тижнів після III семестру.

Професійна практика проходить по-різному на денній та заочній формах навчання. На заочній формі навчання допускається зарахування професійної діяльності як практики, якщо характер такої діяльності і виконуваних обов'язків відповідають цілям практики.

Метою практики є:

 • підготовка студента до майбутньої професійної діяльності шляхом розвитку і практичного застосування набутих протягом навчання навичок і знань,
 • отримання досвіду і формування специфічних навичок, що використовуються в фізіотерапії,
 • вивчення індивідуальних здібностей студента, що забезпечують більш усвідомлений вибір майбутньої кар'єри,
 • отримання досвіду при груповому та індивідуальному виконанні професійних обов'язків ,
 • • удосконалення навичок поведінки у важких ситуаціях і при вирішенні реальних професійних проблем.