Освіта I рівня

Освіта I рівня

A. Загальні вимоги

Навчання першого рівня триває не менше 6 семестрів. Кількість навчальних годин не повинна бути менше 3800. Кількість пунктів ECTS ( European Credit Transfer System ) не повинна бути менше 180.

B. Кваліфікація випускника

Випускник повинен володіти знаннями з області соціальних наук, а також спеціальними знаннями та навичками зі сфери медичних наук - особливо медичних дій з порятунку, виконуваних у разі раптової загрози здоров'ю дорослих та дітей, незалежно від причини.
Випускник повинен володіти навичками самостійного здійснення медичних дій з порятунку, в т.ч.: оцінки стану пацієнта з метою визначення подальших дій; розміщення пацієнта в потрібній позиції відповідно до виду захворювання або отриманих травм; проведення основної і розширеної серцево -легеневої реанімації у дорослих і дітей; відновлення прохідності дихальних шляхів без допоміжних інструментів; інструментального відновлення прохідності дихальних шляхів із застосуванням: горлової і носової трубок; подачі кисню; підтримання дихання або здійснення замінної вентиляції із застосуванням: лицьової маски, дихального клапана, мішка Амбу і транспортного распіратора; оротрахеальной інтубації шляхом прямої ларингоскопії при раптовій затримці кровообігу, без використання міорелаксантів, а також проведення замісної вентиляції з використанням клапана і мішка Амбу; інтубації трахеї при раптовій затримці кровообігу з використанням ендотрахеальної трубки; проведення конікопункціі за відсутності можливості інтубації; здійснення ручної дефібріляціі під контролем електрокардіографії; проведення автоматичної дефібриляції; проведення електрокардіографії; моніторингу функцій дихальної системи; моніторингу функцій кровоносної системи; проведення канікуляціі вен верхніх і нижніх кінцівок; ін'єкції лікарських препаратів в вену, внутрішньом'язово, підшкірно, в трахею і зів, а також кістковий мозок при використанні автоматичної голки; оцінки свідомості пацієнта за шкалою коми Глазго і оцінки ширини зіниць і їх реакції на світло; проколювання плевральної порожнини при пневмотораксі підтвердженому фізикальним обстеженням; катетеризації сечового міхура; введення шлункового зонда; забору крові для амбулаторного аналізу; заміру рівня глюкози з використанням глюкометра; перев'язки ран; знерухомлення переломів і вивихів; знерухомлення хребта, зокрема шийного відділу; прийняття термінових пологів в польових умовах; медичної сегрегації при масових аваріях і катастрофах, проведення профілактичних дій з метою обмеження наслідків для здоров'я при випадку, а також підготовки та медичної опіки під час транспортування.
Випускник повинен знати іноземну мову на рівні B2 Європейської системи опису мовної підготовки Європейської ради. Випускник мусить бути готовий продовжити навчання на другому рівні.

C. Програма та ефекти навчання

Основна програма:

 1. Навчання в сфері основ правознавства
 2. Навчання в сфері соціології
 3. Навчання в сфері психології
 4. Навчання в сфері біофізики
 5. Навчання в сфері біохімії
 6. Навчання в сфері громадського здоров'я
 7. Навчання в сфері гігієни і епідеміології
 8. Навчання в сфері анатомії
 9. Навчання в сфері фізіології
 10. Навчання в сфері патофізіології
 11. Навчання в сфері біології та мікробіології
 12. Навчання в сфері першої допомоги
 13. Навчання в сфері фармакології
 14. Навчання в сфері токсикології
 15. Навчання в сфері дидактики
 16. Навчання в сфері методології досліджень

Профільна програма:

 1. Навчання в сфері кваліфікованої першої допомоги
 2. Навчання в сфері рятувальної медицини
 3. Навчання в сфері медичних рятувальних дій
 4. Навчання в сфері методики навчання першої допомоги та кваліфікованої першої допомоги
 5. Навчання в сфері медицини катастроф
 6. Навчання в сфері внутрішніх хвороб
 7. Навчання в сфері основ хірургії
 8. Навчання в сфері педіатрії
 9. Навчання в сфері неврології
 10. Навчання в сфері травматології рухових органів
 11. Навчання в сфері інтенсивної терапії
 12. Навчання в сфері судової медицини
 13. Навчання в сфері психіатрії
 14. Навчання в сфері акушерства і гінекології

Предмети за вибором:

Протягом 6 семестрів навчання студент отримує не менше 30 % пунктів ECTS з предметів за вибором, на умовах визначених навчальним закладом. Предметами за вибором можуть бути:

 1. Біостатистика
 2. Мова жестів
 3. Міжособистісна комунікація
 4. Міжнародні аспекти суспільного здоров'я
 5. Організація інтегрованого порятунку
 6. Основи санітарно-епідеміологічного нагляду
 7. Основи охорони навколишнього середовища
 8. Основи соціального страхування
 9. Основи живлення
 10. Промоція здоров'я та освіта здоров'я
 11. Кризове управління
 12. Демографія

Загальна програма:

Програма навчання охоплює заняття з області етики , філософії, економіки та організації охорони здоров'я, ергономіки, безпеки і гігієни праці, інформаційних технологій, фізичного виховання та іноземної мови.

D. Практика

Важливим елементом навчального процесу є студентська практика.
Студенти зобов'язані пройти 12 - тижневу практику (всього 480 годин):

 1. Клінічна практика в стаціонарному відділенні швидкої допомоги - 160 годин ( 4 тижні)
 2. Клінічна практика на станції швидкої допомоги - 80 годин ( 2 тижні)
 3. Проміжна практика в Державній пожежній службі - 80 годин ( 2 тижні)
 4. Проміжна практика у Відділенні інтенсивної терапії або кардіологічному відділенні - 80 годин ( 2 тижні)
 5. Тренувальний табір - 80 годин ( 2 тижні)

Професійна практика в швидкій медичній допомозі триватиме не менше 10 тижнів. Метою професійної практики є практичне ознайомлення з роботою:

 • Стаціонарного відділення швидкої допомоги і проведеними в ньому реанімаційними процедурами потерпілих.
 • Бригади швидкої допомоги та проведенням реанімаційних процедур потерпілих.
 • Державної пожежної служби; ознайомлення та практичне застосування процедур гасіння пожеж, проведення евакуації і дезактивації; ознайомлення з принципами взаємодії у сфері порятунку людей і тварин з Державною пожежною службою .
 • Відділення інтенсивної терапії або кардіологічне відділення.

Частиною обов'язкової підготовки також є участь у тренувальних таборах (літньому і зимовому), метою яких є отримання навичок порятунку на воді, в горах і на висоті шляхом ознайомлення з правилами водного, гірського та висотного порятунку , а також участь у водних видах спорту (веслування, каное, вітрильний спорт), командних іграх (футбол, волейбол), бігових вправах, зимових видах спорту (лижі) і скелелазінні.