Uczelnia

O nas

Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?

W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188.

Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia - licencjat - na kierunku fizjoterapia. Od roku 2013 zostały uruchomione dwa nowe kierunki: ratownictwo medyczne i dietetyka oraz studia podyplomowe. Natomiast od roku akademickiego 2013/2014 kształcimy na kierunku fizjoterapia na poziomie magisterskim.  Nauka w WSR trwa 5 lat, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dodatkowo na naszej Uczelni powstało Centrum Szkoleń WSR, w ofercie którego proponowane są kursy dla fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pedagogów, dietetyków.

Wielu z Was myśli, że wszystkie uczelnie są podobne? My, założyciele uczelni, też tak myśleliśmy i właśnie dlatego założyliśmy Wyższą Szkołę Rehabilitacji.

Jednak ta uczelnia jest inna. Dlaczego? Oto dlaczego:

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji.

Wiarygodna uczelnia

Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego i dietetyki Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego oraz dietetyki. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Sprawdzeni wykładowcy

Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii i ratownictwa medycznego i dietetyki m.in.:

W ZAKRESIE FIZJOTERAPII:

 • prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski
 • prof. dr hab. n.med. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 • prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz
 • dr hab. n.med. Janusz Bronarski
 • dr hab. n.med. Wojciech Mikuła
 • dr hab. n.med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska
 • dr n.med. Paweł Baranowski
 • dr n.med. Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska
 • dr n.med. Hanna Lewandowska
 • dr n.med. Adam Ogonowski
 • dr n.med. Piotr Tederko
 • dr n.med. Krzysztof Wasiak
 • dr Sławomir Grzeszczyk
 • dr Ryszard Kaczor
 • dr Romuald Kaczorowski
 • dr Janusz Kołakowski
 • dr Marek Łyp
 • dr Iwona Stanisławska
 • dr Lidia Zając

W ZAKRESIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO:

 • prof. dr hab. n.med Andrzej Zawadzki
 • prof. dr hab. n.med. Mayzner-Zawadzka
 • prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki
 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Kański
 • dr n.med. Dariusz Kosson
 • dr n.med Adam Piasecki
 • dr Piotr Kosson

W ZAKRESIE DIETETYKI:

 • prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot   
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Grażyna Cichosz
 • prof. zw. dr hab. n. roln. Adam Kołątaj
 • dr hab. n. roln. Artur Jóźwik
 • dr hab. n. biol. Jolanta  Klusek  
 • dr n. med. Magdalena Białkowska    
 • dr inż. n. roln. Joanna Rachtan-Janicka
 • dr n. med. Monika Wójcicka-Kloch
 • dr n. biol. Justyna Klusek
 • dr n. biol. Kornelia Niemyska 
 • dr n. biol. Iwona Stanisławska


Rewelacyjna przyszłość

Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii?

Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej?

Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata?

Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów ECTS.