Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Na uczelni działa Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro pełni rolę wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Celem działań Uczelni jest stworzenie osobom niepełnosprawnych możliwości równego dostępu do oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się m.in. o adaptacje zajęć i egzaminów dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku.

W Bibliotece Wyższej Szkoły Rehabilitacji znajduje się stanowisko komputerowe dla czytelników z dysfunkcją wzroku, słuchu bądź z niepełnosprawnością ruchową, składające się z następujących elementów:

  • biurka z elektrycznie regulowaną wysokością,
  • komputera,
  • monitora dotykowego LED 24
  • specjalistycznej klawiatury dla osób słabowidzących
  • myszki specjalistycznej Big Track,
  • oprogramowania powiększającego i udźwiękawiającego Magic Plus,
  • lupy ręcznej o czterokrotnym powiększeniu,
  • skanera Plustek Smart Office PL

Motto naszej uczelni brzmi ”Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra”. Dobra dla innych i dobra dla siebie samego.