Biuro ds. osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Od lipca 2014 roku w Wyższej Szkole Rehabilitacji działa Biuro ds. osób niepełnosprawnych.

Biuro pełni rolę wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na tej stronie publikujemy informacje przydatne dla studentów, kandydatów na studia oraz kadry akademickiej. Celem naszych działań jest stworzenie studentom niepełnosprawnym możliwości równego dostępu do oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Rehabilitacji.

Osoby z niepełnosprawnościami na naszej Uczelni mogą ubiegać się o adaptacje zajęć i egzaminów dostosowane do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia i specyfiki studiowanego kierunku.