Aktualności

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 10:20

Zapraszamy do udziału w III edycji Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” – innowacyjnego programu, który umożliwia osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami.

  • Jesteś osobą niepełnosprawną?
  • Pragniesz znaleźć pracę swoich marzeń, ale nie wiesz od czego zacząć?
  • Chcesz zwiększyć swoje kompetencje zawodowe, ale nie wiesz jak?


Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!!!

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w kursach i szkoleniach, które będą organizowane w Wyższej Szkole Rehabilitacji przy współpracy z Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w II edycji Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max" - innowacyjnego programu, który umożliwia osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami.

Dyżury biura ds. osób niepełnosprawnych odbywają się w następujące dni:

  • środy w godz. 9:00-11:00
  • piątki w godz. 13:00 - 15:00
czwartek, 12 luty 2015 11:52

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
IT Grzegorz Chojnacki zaprasza osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-64 lata do bezpłatnego udziału w szkoleniach komputerowych Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start (80h) i ECDL Core (120h) w ramach projektu „e-kompetentni” realizowanego w okresie 1.VIII.2014 r. - 30.VI.2015 r.

Przypominamy, że wnioski o stypendium specjalne przyjmowane są do 31 października każdego roku. Druki do pobrania w zakładce Stypendia.