Dla kandydatów

Dla kandydatów

Informujemy, że na naszej Uczelni działa Biuro ds. Osób niepełnosprawnych.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Na co dzień uczymy jak rehabilitować osoby z dysfunkcjami. Nasza kadra doskonale wie jak wychodzić na przeciw takim osobom.
Dążymy do tego, aby osoby niepełnosprawne czuły się u nas jak najlepiej. Staramy się aby oferta edukacyjna, którą przygotowaliśmy była realizowana w takim samym zakresie przez osoby chore jak i zdrowe. Chcemy dać osobom niepełnosprawnym możliwość jak największego udziału w życiu akademickim Uczelni.

Kandydaci niepełnosprawni, a także przewlekle chorzy mogą zwracać się po pomoc i radę do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia w WSR mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Nie wprowadzamy żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.Wyjątkiem jest kierunek Ratownictwo Medyczne gdzie w przypadku niepełnosprawności prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem.

Wprowadzamy takie zmiany organizacyjne, aby nie zmniejszając wymagań merytorycznych, wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Osoby niepełnosprawne, jak wszyscy kandydaci, przechodzą rekrutację odpowiednią dla wybranego przez siebie kierunku studiów.

WSR nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to możliwościom studenta, wynikającym z jego niesprawności.