Dla studentów

Dla studentów

W zależności od posiadanej niepełnosprawności zapewniamy pomoc w zakresie:

  • możliwość transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego do potrzeb osoby niepełnosprawnej
  • pomoc w orientacji przestrzennej dla osób niewidomych lub słabowidzących
  • wsparcie tłumacza języka migowego
  • udostępnienie slajdów i notatek dla osób głuchoniemych
  • podwyższenie poziomu nieobecności na zajęciach
  • inne indywidualne wsparcie

Osoby, które chcą uzyskać jakikolwiek wsparcie muszą się zgłosić do Biura ds. Osób niepełnosprawnych w celu otrzymania pisemnej zgody na wsparcie. Staramy się wspierać każda osobę niepełnosprawną jednak potrzeby studentów analizujemy podczas prywatnej rozmowy i dokumentacji. Wsparcie otrzyma ten student, który otrzyma pozytywną opinię Biura ds Osób niepełnosprawnych oraz zgodę Dziekana WSR.