Katedry

Katedry WSR

Na podstawie § 21 ust.4 Statutu Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie zostały utworzone katedry: fizjoterapii, dietetyki, ratownictwa medycznego, psychologii medycznej oraz studium języków obcych, wychowania fizycznego.

29.03.2017 r. Zarządzeniem Rektora zostali powołani na stanowisko:

  • Kierownika Katedry Fizjoterapii – dr hab. Marek Łyp
  • Kierownika Katedry Dietetyki – dr Iwona Stanisławska
  • Kierownika Katedry Ratownictwo medyczne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Kański
  • Kierownika Katedry Psychologia medyczna – dr Elżbieta Trylińska-Tekielska
  • Kierownika Studium Języków Obcych, Wychowania Fizycznego – mgr Monika Mańkowska.