Fizjoterapia

Realizujemy obecnie projekty związane z tematyką rehabilitacji kardiologicznej oraz projekty związane wykorzystaniem innych dziedzin nauki (np. teleinformatyki ) w fizjoterapii.

Jedna z opracowanych przez nas prac: „Zastosowanie komputerowego programu do telerehabilitacji jako narzędzia pomiarowego do oceny zakresu ruchomości kończyn górnych” zajęła II miejsce na Sympozjum Naukowym WSR.

Przewodniczącym SKN jest w bieżącym roku akademickim Pan Marcin Soliwoda.