Postępy Nauk o Zdrowiu

O czasopiśmie "Postępy Nauk o Zdrowiu"

Pragniemy niniejszym poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji jest wydawcą nowego czasopisma naukowego Postępy Nauk o Zdrowiu. Swoją tematyką publikacyjną ma ono obejmować szeroko rozumiane problemy nie tylko rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego czy dietetyki a więc tych kierunków kształcenia, które są rozwijane w naszej Uczelni lecz także fizjologii, biochemii, genetyki, farmacji i innych jako nauk podstawowych związanych z postępem medycyny we współczesnym świecie.

Celem czasopisma jest umożliwienie dostępu do publikacji własnych badań i osiągnięć naukowych pracownikom Uczelni, a szczególnie młodej rozwijającej się dydaktycznie kadrze magistrów, inżynierów czy doktorów starających się o uzyskanie i zdobywanie stopni naukowych poprzez otwieranie np. przewodów doktorskich. Możliwości publikowania  w naszym czasopiśmie są jednocześnie otwarte i dostępne dla wszystkich autorów, nie tylko wywodzących się z obszaru naszej Uczelni ale i z innych jednostek badawczych i dydaktycznych.

Artykuły powinny być napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie. Czasopismo ukazuje się dwa razy w roku kalendarzowym.

Zachęcamy by wszyscy zainteresowani wykorzystywali tę możliwość publikacyjną, zdobywali stopnie naukowe i rozwijali twórczo swą warsztatową problematykę badawczą.

Komitet redakcyjny

 • REDAKTOR NACZELNY – 
 • Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO – dr Iwona Stanisławska 
 • REDAKTOR JĘZYKOWY  – dr Barbara Sokołowska
 • REDAKTOR JĘZYKOWY - mgr Monika Mańkowska
 • SEKRETARZ – mgr Agnieszka Grudzień

Rada naukowa

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski - Rektor WSR
 • dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner
 • dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
 • dr hab. Wacław Wierzbieniec
 • dr hab. n. biol. Bożena Witek
 • prof. A. Ohry – Tel Aviv University (Izrael)
 • dr Béla Merkely (Węgry)

Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Hanna Czeczot
 • dr hab. Andrzej Kański
 • dr Marek Łyp