Skład

Skład senatu

Członkami Senatu są:

1. Rektor

Przewodniczący Senatu:
prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

2. Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński
3. Wice/Kanclerz mgr Jakub Nowiński
4. Dziekan wydziału rehabilitacji mgr Lidia Nowińska
5. Prodziekan ds. nauki dr Marek Łyp
6. Prodziekan ds dydaktycznych dr Joanna Cieplińska
7. Nauczyciel akademicki dr Iwona Stanisławska
8. Nauczyciel akademicki dr Ryszard Kaczor
9. Przedstawiciel studentów Łukasz Sieradzan
10. Przedstawiciel studentów Paola Kowalska
11. Przedstawiciel studentów Karolina Kowalczyk
12. Pracownik uczelni Katarzyna Stójewska
13. Przedst. założyciela mgr Gabriela Nowińska
14. Przedst. założyciela Jacek Nowiński
15. Przedst. założyciela Hanna Nowak
16. Przedst. założyciela mgr Agnieszka Grudzień