Władze Uczelni

Władze Uczelni

Rektor prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski REKTOR
prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski

Dziekan Wydziału Rehabilitacji mgr Lidia Nowińska

DZIEKAN
mgr Lidia Nowińska

Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński

KANCLERZ
mgr inż. Marek Nowiński

Zastępca Kanclerza mgr Jakub Nowiński

DYREKTOR GENERALNY
ds. rozwoju i strategii
mgr Jakub Nowiński

Prodziekan ds. nauki dr hab. Marek Łyp

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Marek Łyp

joanna cieplinska m

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH
dr Joanna Cieplińska