Władze uczelni

Władze uczelni

Rektor

prof. zw. dr hab. med. Jerzy E. Kiwerski

Kanclerz mgr inż. Marek Nowiński
Dziekan Wydziału Rehabilitacji mgr Lidia Nowińska
Zastępca Kanclerza mgr Jakub Nowiński
Prodziekan ds. nauki dr Marek Łyp
Prodziekan ds. dydaktycznych dr Joanna Cieplińska