Współpraca międzynarodowa

O Erasmusie

erasmus plus logo

Dnia 11 grudnia 2013r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły decyzję ustanawiającą nowy program UE wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie  Erasmus+.
 
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Więcej na ten temat:

Strona internetowa programu Erasmus: www.erasmusplus.org.pl

Ulotka na temat programu: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promo/erasmus-plus/pub/view/erasmus-plus-leaflet_pl.pdf

Prezentacja na temat programu: http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2013/12/Prezentacja-Erasmus+.pdf