Praktyki dla absolwentów

ERASMUS + Nabór do programu praktyk dla absolwentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji

Miło nam zaprosić do udziału w rekrutacji do programu praktyk dla przyszłych absolwentów Wyższej Szkoły Rehabilitacji w ramach programu Erasmus +

 • kandydat musi mieć status studenta w momencie składania wniosku (student zachowuje status do momentu obrony), praktyka odbywa się po obronie- minimalny okres trwania praktyk: 2 miesiące
 • maksymalny okres trwania praktyk: zgodnie z programem E+ maksymalny okres wszystkich mobilności w ramach E+ (studia i praktyki) na każdym poziomie studiów (studia I i II stopnia) to 12 miesięcy, jednak z uwagi na posiadane
 • przez  środki finansowe maksymalny okres praktyk to 3 miesiące (o ile nie zostanie przekroczony kapitał mobilności)  
 • praktyki muszą rozpocząć się i zakończyć przed 30.05.2017
 • praktyki muszą być zrealizowane w jednym z krajów członkowskich UE (organizacje pozarządowe, studenckie, międzynarodowe firmy, uczelnie)
 • praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach unijnych (np. parlament EU) i w placówkach dyplomatycznych RP za granicą
 • student samodzielnie szuka miejsca praktyk
 • student otrzymuje miesięczne dofinansowanie z programu E+


Termin składania aplikacji na praktyki zagraniczne: 10 grudnia 2016
 
Wymagane dokumenty

 • formularz aplikacyjny / dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania
 • cv
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • letter of intent z instytucji, w której odbędzie się praktyka /wzór dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania
 • training agreement /wzór dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania