Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

  1. Zgłoszenie publikacji.
  2. Weryfikacja wstępna.
  3. Procedura recenzji.
  4. Korekta językowa.
  5. Skład komputerowy.
  6. Projekt okładki.
  7. Zatwierdzenie finalnej wersji monografia przekazywana jest do druku.