Publikacje

Czy fizjoterapeuta rozumie pacjenta?

czy fizjoterapeuta rozumie pacjenta

  • Autor: Elżbieta Trylińska-Tekielska (red.)
  • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie
  • Rok wydania: 2014
  • Ilość stron: 323
  • Spis treści >>>
  • Cena: 20 zł

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac dotyczących analizy przypadku.

Analiza przypadku to próba zbadania wybranych aspektów życia jednostki, które w okresie choroby mają istotny wpływ na funkcjonowanie i działanie. W pracy wykorzystano prace studentów fizjoterapii, dotyczące kontaktów i rehabilitacji pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Spis treści >>>