Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi (COPE – Committee on Publication Ethics). Redakcja publikuje materiały eksperymentalnych prac badawczych, kazuistyczne i przeglądowe informujące o stanie wiedzy dotyczącej biologicznych, medycznych i farmakologicznych podstaw rehabilitacji zdrowotnej, dietetyki, ratownictwa medycznego i psychologii adresowane do pracowników nauki, nauczycieli szkół średnich i wyższych, absolwentów szkół wyższych i studentów. Powinny być one napisane językiem naukowym a jednocześnie zrozumiałym dla niespecjalistów w danej dziedzinie.

  1. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
  2. Zgodnie z opinią Ministerstwa przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” są uznawane za przejaw nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego rodzaju są eliminowane.
  3. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich.
  4. Wydawnictwo zapewnia rzetelny proces wydawniczy.
  5. Wydawnictwo przestrzega norm etycznych.
  6. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

  1. Autor jest zobligowani do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób.
  2. Autor jest zobowiązany do przekazania manuskryptu oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu.
  3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich.
  4. Zgodnie z zaleceniami MNiSW redakcja powinna być poinformowana stosownym oświadczeniem, że praca nie była publikowana i nie jest złożona w żadnym innym wydawnictwie, o wkładzie każdego z autorów i źródłach finansowania.