Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia podyplomowe rozpoczyna się 9 maja 2022r.

Podczas procesu rekrutacji na Wyższą Szkołę Rehabilitacji o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.

Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.

 

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT>>
 2. Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów podyplomowych
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
  SAN BANK
  58 9430 0006 0042 2958 2000 0004
  w tytule przelewu należy wpisać : imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”
 4. Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : „Pliki do pobrania”
 5. Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl, w terminie 14 dni od daty zalogowania,
 6. Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia pomyślnie zakończonej rekrutacji przez pracownika uczelni.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe:

opłata rekrutacyjna 85 zł plus wpisowe 100 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Ankieta Zgłoszeniowa (karta ewidencyjna)
 • Deklaracja płatności
 • Dowód Wpłaty (potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej i wpisowego)
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach pobierania opłat za studia
 • Klauzula Informacyjna RODO
 

Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed przesłaniem dokumentów.
Wszelkie zmiany danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać na adres studiapodylomowe@wsr.edu.pl

GDPR

  Skip to content