Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Władze Uczelni

REKTOR
prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski

PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA
mgr Lidia Nowińska

PROREKTOR DS. FINANSOWO – ORGANIZACYJNYCH
mgr inż. Marek Nowiński

KANCLERZ
mgr Gabriela Nowińska

DZIEKAN
mgr Magdalena Żurawska

DYREKTOR GENERALNY ds. rozwoju i strategii
mgr Jakub Nowiński

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. prof. WSR Marek Łyp

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYKI I STUDENTÓW 
dr Joanna Cieplińska

GDPR

    Skip to content