Władze Uczelni

REKTOR
prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy E. Kiwerski

DZIEKAN
mgr Lidia Nowińska

KANCLERZ
mgr inż. Marek Nowiński

DYREKTOR GENERALNY ds. rozwoju i strategii
mgr Jakub Nowiński

PRODZIEKAN DS. NAUKI
dr hab. Marek Łyp

PRODZIEKAN DS. DYDAKTYCZNYCH
dr Joanna Cieplińska

GDPR

    Skip to content