Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Tytuł projektu:Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
Instytucja wdrażająca:Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji projektu:28.04.2021 – 31.12.2021
Beneficjent:Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Budżet projektu:Wartość dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki – 70 000 zł. Całkowita wartość zadań – 69970,88 zł

Cel projektu
Zakup doposażenia sal dydaktycznych wspierającego proces kształcenia na odległość, to jest sprzętu komputerowego, ekranów projekcyjnych, telefonów z funkcją kamery, aparatu, licencji oprogramowania w zakresie modelu anatomicznego człowieka, w celu zwiększenia mobilności i produktywności pracowników umożliwiając im tworzenie materiałów na zajęcia oraz prowadzenie dla studentów zdalnych konsultacji, zajęć, seminariów, webinarów w ramach projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie pt.: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ustanowionego i współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,374, 695, 875, i 1086)

GDPR

    Skip to content